Oferta Complementaria

Aquesta oferta de servei complementari per als usuaris turístics i visitants te com a objectiu el que coneguen, aprecien, gaudeixquen, comproven, comparteixquen, traslladen, etc., els sabors i sabers, olors i colors que se’ls oferirà.

Gastronomia autòctona, degustació de productes propis i demostració en l`elaboració, visualització del patrimoni, transmissió de la cultura, demostració de tradicions, vivència in situ d’allò autòcton i propi, etc.

En definitiva una possibilitat de mostrar als visitants els valors que la nostra terra posseís per tal de conèixer-la amb tota la seua extensió. Aquesta oferta complementaria contarà amb l’oferiment de visita als museus i centres d’interpretació on la cultura, la tradició, la historia, les costums, etc. es mostren de manera didàctica i il·lustrativa per al coneixement i divulgació de lo propi i autòcton.

In the case of the bankers, they are forced to accept that someone in their position could foresee his fall’ from his own hand’, which is itself flowing there like the writing on the wall