Oferta Complementaria

Aquesta oferta de servei complementari per als usuaris turístics i visitants te com a objectiu el que coneguen, aprecien, gaudeixquen, comproven, comparteixquen, traslladen, etc., els sabors i sabers, olors i colors que se’ls oferirà.

Gastronomia autòctona, degustació de productes propis i demostració en l`elaboració, visualització del patrimoni, transmissió de la cultura, demostració de tradicions, vivència in situ d’allò autòcton i propi, etc.

En definitiva una possibilitat de mostrar als visitants els valors que la nostra terra posseís per tal de conèixer-la amb tota la seua extensió. Aquesta oferta complementaria contarà amb l’oferiment de visita als museus i centres d’interpretació on la cultura, la tradició, la historia, les costums, etc. es mostren de manera didàctica i il·lustrativa per al coneixement i divulgació de lo propi i autòcton.